Sponsors

CORONA – UPDATE d.d. 27-08-2020

27 augustus 2020 17:30


Beste Oranjeblauwers

Wen er maar vast aan: de komende tijd zal de (voetbal-)zaterdag niet meer zijn wat het
geweest is.


Het voetbal zelf zal niet veranderen maar de organisatie er omheen aanzienlijk.
Een schrale troost is dat dit bij alle voetbalverenigingen het geval zal zijn maar in Nijmegen hanteren de clubs in grote lijnen dezelfde regels.
De basis voor wat nu volgt is het sportprotocol van NOC-NSF (volledige versie op hun
website) en de afspraken binnen de FAN (Federatie van Amateurvoetbalverenigingen
Nijmegen).


Wat zijn de afspraken die vanaf nu gaan gelden?


Het opstellen hiervan is in goed overleg gedaan met de jeugdcommissie, de
kantinecommissie en de webmaster.
Let op: voor zover van toepassing komt de corona-update van 20 augustus jl. hiermee te
vervallen!


 • - Er wordt voorlopig geen uitpubliek toegelaten bij de Nijmeegse clubs, behalve
  trainer, begeleiding en chauffeurs (max. 7 personen per team naast de spelers).
  Bij de ingang wordt aan hen gevraagd zich te registreren.
  - Wat de kleedkamers betreft:
  voor seniorenteams wordt geen kleedkamer en ook geen douche-mogelijkheid
  aangeboden, met uitzondering van Heren 1 en Dames 1 en hun tegenstanders
  (KNVB-richtlijn),
  voor jeugdteams die op een klein veld spelen wordt eveneens geen kleedkamer en
  geen douche-mogelijkheid aangeboden,
  voor jeugdteams die op een groot veld spelen geldt dat er wel een kleedkamer wordt
  aangeboden maar geen douche-mogelijkheid.
  - (Thuis-)publiek langs de lijn moet op 1,5 meter afstand van elkaar blijven; elk
  thuisspelend team moet hiertoe een coördinator aanwijzen om hierop toe te zien.
  - De door de KNVB vastgestelde speeltijden zijn vanaf nu slechts een richtlijn: er zal
  mee geschoven kunnen worden om te voorkomen dat er op bepaalde tijden te veel
  personen aanwezig zijn op het complex. Het kan in incidentele gevallen zelfs zo zijn
  dat er met data geschoven moet worden oftewel verplaatsing van een wedstrijd.
  - Oranje Blauw zal toch proberen 3 velden beschikbaar te stellen i.p.v. 2 zoals vermeld
  in de corona-update van 20 aug. jl. Veld 3 zal dan buitenom langs de kleedkamers
  bereikbaar zijn. De poort tussen veld 1 en het trainingsveld blijft gesloten om beter
  zicht te houden op het aantal personen binnen de omheining.
  - Elke speler wordt aangeraden voor zowel wedstrijden als trainingen een eigen bidon
  mee te nemen.
  - De kantine en ook het terras blijven voorlopig gesloten; we proberen wel om deze zo
  snel mogelijk weer te openen, maar ook hiervoor gelden strenge eisen.
  Maar daarmee zijn we er nog niet: het is voor het bestuur en alle direct betrokken
  commissies ONMOGELIJK dit allemaal alleen uit te voeren!

 • Wat verwachten we van jullie?

 • - Zoals al vermeld moeten de thuisspelende teams zorgen voor een coördinator bij de
  eigen wedstrijd die de tegenstander opvangt en ervoor zorgt dat het aanwezige
  publiek de 1,5 meter naleeft.
  - Op de zaterdagen moet er een algeheel coördinator komen die toezicht houdt op de
  algemene gang van zaken en aanspreekpunt is. We hebben dit met ingang van
  komende zaterdag opgedeeld in tijdvakken en wel van 8:00 – 10:30, 10:30 – 13:00,
  13:00 – 15:30 en 15:30 – 18:00 uur.
  - Ook zal er een toezichthouder bij de poort moeten komen die fungeert als
  gastheer/vrouw, persoonsregistratie, desinfectie enz.
  We hanteren hiervoor dezelfde tijdsblokken.

 • We gaan voor al deze taken mensen actief benaderen maar je kunt nu alvast opgeven bij een
  van de bestuursleden of commissieleden (persoonlijk, mail, belletje enz.).
  Kortom: het aloude verhaal van vele handen die licht werk maken.
  Help ons deze enorme klus te klaren door je op te geven.
  Bedenk wel dat als te weinig mensen hiertoe bereid zijn er NIET gevoetbald kan worden.
  Wij zijn ons er terdege van bewust dat dit allemaal een grote impact heeft op het
  voetbalgebeuren binnen Oranje Blauw. Maar de regels die van toepassing zijn laten ons
  geen andere keus: de veiligheid staat voorop!

 • Ondanks de corona-problemen wensen we iedereen een goed begin van het nieuwe
  seizoen!

 • Namens bestuur, jeugdcommissie, barcommissie en webmaster,

 • Jan van Haarlem
  Wnd. voorzitter CSV Oranje Blauw
Bron: Jan van Haarlem
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!