Sponsors

Huisreglement

Wedstrijden en trainingen

Training
Elk team heeft tenminste 1 uur training per week. De selectieteams trainen meestal twee maal per week. De spelers worden omgekleed een kwartier voor aanvang van de training verwacht. Kan een speler onmogelijk met zijn eigen team meetrainen dan kan, in overleg met de trainer en jeugdcoördinatoren, worden bekeken of hij/zij op een ander tijdstip met een team kan meetrainen. Een gouden regel is dat de training bij Oranje Blauw altijd doorgaat! Slechts als de gesteldheid van het veld gevaar oplevert voor de spelers, zal de training worden afgelast. Als je niet kunt trainen, meld je dan af bij de trainer!

De ouders
Als ouder bent u een belangrijke “speler” en zullen we regelmatig een beroep op u doen.We werken met vrijwilligers: dit zijn leden en ouders die iets voor de vereniging willen doen. We hebben ouders nodig voor begeleiding bij de wedstrijden, voor de trainingen, voor het fluiten van wedstrijden, voor het vervoer naar de uitwedstrijden, voor het bestuur van de vereniging, voor de kantine, voor het organiseren van andere activiteiten en vele andere taken.

Accommodatie
We bespelen 3 wedstrijdvelden op het sportpark Staddijk in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg. Naast deze 3 velden hebben we de beschikking over een trainingsveld met verlichting, een aantal kleedkamers en een eigen clubhuis.

Afgelasting wedstrijden
Voor een algehele afgelasting moet je de media in de gaten houden. In de krant of op pagina 603 van teletekst kun je lezen of het voetbal in onze regio Oost is afgelast.
Verder wordt op onze internetsite https://oranjeblauw.com   informatie verstrekt over afgelastingen.

Het vervoer
Bij uitwedstrijden zijn de leiders verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn op het veld van de tegenstander. Het vertrek vindt altijd plaats vanaf het clubhuis van Oranje Blauw, ongeveer een uur voor aanvang van de wedstrijd. Voor het vervoer van de spelers wordt vooral een beroep gedaan op de ouders die over een auto beschikken. Tenzij het over een afstand gaat die goed per fiets af te leggen is. Wanneer alle ouders gehoor geven aan deze oproep, hoeft niemand vaker dan drie of vier keer per seizoen te rijden.

Tenue
Het officiële Oranje Blauw tenue bestaat uit een oranje/blauw shirt, blauwe broek en blauwe kousen. De officiele kleding kan worden aangeschaft bij Zonnenberg sports, Kloosterstraat 3a, Groesbeek.
Tel: 024-3971073, e-mail: info@zonnenbergsports.com

Zie ook de website:  http://clubs.deventrade.com/nl/oranje-blauw/

De Sportkleding
Tijdens de wedstrijden moet het officiële tenue worden gedragen.
Tijdens de training is elke vorm van sportkleding toegestaan. We raden je aan om in de herfst en de winter tijdens de trainingen een trainingspak te dragen. Het is niet toegestaan te trainen in het officiële tenue. Wat betreft de voetbalschoenen adviseren wij goed passende schoenen met veel noppen. Tijdens de trainingen en de wedstrijden is het dragen van scheenbeschermers verplicht.

Gedragsregels Oranje Blauw

Algemeen
Iedere speler, trainer of leider, vrijwilliger of ouder is een visitekaartje van de club.
Handel daar ook overeenkomstig naar. Wees gastvrij bij thuiswedstrijden in het
ontvangen van de tegenstander en gedraag je overeenkomstig bij uitwedstrijden.
Bedenk dat alle personen die zich voor Oranje Blauw inzetten vrijwilligers zijn en dit
voor hun plezier doen. Help hen zoveel mogelijk om van de club een vereniging te
maken waarin iedereen zich thuis voelt en zorg voor een goede uitstraling naar
buiten.

Behandel je teamgenoten, trainer en leider met respect. Let daarbij op het
taalgebruik. Er wordt niet gevloekt en gescholden en racistisch taalgebruik wordt niet
getolereerd. Dit geldt uiteraard ook in de wedstrijden. Behandel de scheidsrechter en
tegenstander met respect. Voor en na de wedstrijd is het verplicht om de handen te
schudden met de tegenstander en scheidsrechter om hen te bedanken. (Fair Play &
Respect convenant). Belangrijk is dat ouders een goed voorbeeld geven aan de zijlijn
en dat ze gepast taalgebruik gebruiken.

Ben je het ergens niet mee eens, kom er dan mee bij je trainer of leider, dan kan er
gezamenlijk een oplossing gevonden worden. Wanneer er geen overeenstemming
kan worden gevonden, zal met de coördinator van de desbetreffende leeftijdsgroep
worden overlegd. Wanneer er alsnog geen bevredigende oplossing is gevonden,
wordt met de jeugdcoördinator contact opgenomen.

Orde en netheid
Laat geen rommel achter op de velden tijdens de trainingen of wedstrijden. Neem je
afval mee en gooi het in de afvalbakken bij het clubhuis. Ga met zorg om met materialen en faciliteiten van de club. Maak na de trainingen de
gebruikte materialen zoveel mogelijk schoon en leg ze op de desbetreffende plaats terug.

Fair Play
Voetbal is een contact sport….maar Oranje Blauw zal altijd kiezen voor Fair Play. Dat
betekent dat onnodig harde overtredingen niet in het voetbal thuis horen. Slaan,
spugen, natrappen en schelden is uiteraard verboden. Wanneer deze zaken in de
wedstrijden worden gesignaleerd, zullen er passende maatregelen worden genomen
tegen de desbetreffende speler.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!